BAO BỌC GIẦY PHÒNG SẠCH DÙNG 1 LẦN

3,000 

Màu sắc : trắng,xanh

Ứng dụng : phòng sạch,công nghiệp chế biến