phản quang vải 5 phân

Giá liên hệ

phản quang vải 5 phân 

Chất liệu: Vải phản quang
Chiều rộng: 5cm
Chiều dài: 100m/ 1 cuộn ( tủy yêu cầu)
Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
Màu sắc: Cam, nõn chuối…

Danh mục: