Kính bảo hộ chống hóa chất 3M

Giá liên hệ

kính bảo hộ chống hóa chất

là người bạn đồng hành cùng kĩ sư, công nhân,… đặc biệt là những người thường xuyên làm việc trong môi trường hoá chất. Kính bảo vệ mắt khỏi các hoá chất gây hại dễ dính vào mắt, mặt trong quá trình làm việc

Danh mục: