SÀO CÁCH ĐIỆN 35KV – TRUNG QUỐC

Giá liên hệ

THÔNG TIN KỸ THUẬT

– Vật liệu chính : Eboxy, SMC, BMC, keo tổng hợp chuyên dụng, sợi thủy tinh gia cường
– Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589-1991
– Cấu tạo sào cách điện 3 đoạn lồng rút, vô cấp sử dụng tùy theo lưới điện từ hạ áp đến 110kv
– Chiều dài tiêu chuẩn : + Sào 35KV: 3.600 mm
+ Sào 110KV: 4.300 mm
+ Ống cầu chì tự rơi: Theo yêu cầu của khách hàng
– Điện áp kiểm tra : + Sào 35KV: 105 KV
+ Sào 110KV: 330 KV
+ Ống cầu chì: ≤ 35 KV
– Thời gian kiểm tra :  05 phút
– Dòng dò đạt :  ≤ 2 mA