đầu báo khói độc lập nhật bản

Giá liên hệ

Đầu báo khói độc lập Nhật Bản

Thu khói độ nhạy cao, không chịu tác động do sự thay đổi về gió và luồng không khí.

Pin 3V Lithium sử dụng 10 năm

Tự động hú còi khi khói tích tụ ở một mức độ nhất định