Biển Báo Đi Chậm Tam Giác

Giá liên hệ

Đặc trưng:

Biển báo đi chậm được sơn và dán decal phản quang 3M theo thi công hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Có chân đế được làm bằng sắt, gia công cẩn thận, chắc chắn.

 

Công dụng: Biển Báo Hiệu Giao Thông Báo Nguy Hiểm 245 Đi Chậm thường được đặt tại nơi có công trình đang thi công.

Điên thoại liên hệ :         Nguyễn Quốc Trị:    0945.972.246      –      0395.832.350

Email: baoholaodongquocan@gmail.com

Phòng kinh doanh:

Điên thoại liên hệ:

Nguyễn Phi  Khanh :   0978.350.971   Email:phikhanh.quocan@gmail.com

Đinh Mơ      :0967.886.711      Email:modinh3006@gmail.com

Đào Ngát     :0973.608.156       Email:daongat10488@gmail.com